Aranžuočių autorius: Sigitas Mickis („Kiauras ruduo“ – Giedrius Klimka)Garso režisierius: Sigitas Mickis („Kiauras ruduo“ – Giedrius Klimka)Groja: Žilvinas Ramanauskas, Gediminas Žilys, Ugnius Keturka, Salvijus Žeimys, Ernest JepifanovŽanras: dainosTrukmė: 60min. Kas tai yra?Ogi tikrais įvykiais paremta istorija apie tokį žmogelį, vardu Juozapas, kuris užsimanė skraidyti. Neaukštai pakilęs ir netoli palėkęs nukrito prie Vilkaviškio ir ten jį sudraskė vilkai.Šią graudžią istoriją pasakoją neva atsitiktinai tose vietose viešėję klajojantys artistai Dalia, Žilvinas, Arturas. Jų džiaugsmingi riksmai, rykų tarškėjimas ir tarpais girdimas laukinis būgnų dundesys leidžia spėti, kad artistams irgi teko laimė dalyvauti vilkų puotoj ir kad buvę ten gana linksma.Kaip nebus…Nors ir stengtasi viską užmaskuoti kuo malonesniais muzikos garsais, tikrąjį puotos vaizdą rodo išlikę atskirų jos dalių pavadinimai: ”Kvailas kirvelis”, ”Keistas šaukštas”, ”Pasaulio pabaiga”. O kas liko iš ano žmogelio gyvenimo? ”Tik aidas”, ”Vėjo gūsis…” ir neva ”kažkieno ausys”. Puota baigiasi iškilmingu artistų ir vilkų himnu ”Eilėraštis be lakštingalos”. vadinas, ir vargšei niekuo dėtai, netyčia ten užklydusiai lakštingalai buvo sutriauškinti kauleliai. Desertui…”Saugokit savo dienas…” – jau po viskam krokodilo ašarom pravirksta artistai.Štai taip… Ką čia bepridursi, kur besurasi kaltus? ”Jei nėra, tai nėra”, – kuo ramiausiai visus kaltinimus atremia šaunioji trijulė.Toks mūsų pasaulis, kaip mėgdavo sakyti Juozapas, kol dar turėjo liežuvį.Bet gal tas skraiduolis ir nusipelnęs? Kas gi būtų, jei visi žmogeliai mokėtų skraidyt! Ar toli nuskristų? ”Į didelį ir aukštą kelią”? Kur ten! Nutūptų ant palangių ir stebėtų, ką daro kaimynai. O padangėm lėkdami patys kitiems ant galvų darytų…Tai gal viskas į gerą.O gal ir jūs toj puotoj dalyvavot? Per barzdą varvėjo… Jeigu ne, tai pasiklausykit… apsilaižykit… Su atsidūsėjimu – Juozas Erlickas (buvęs to žmogelio kaimynas, nūnai palikimo paveldėtojas).Paraštėje, nuo ”Nieko rimto” – smagių skraidymų! Išklausę 21 smagų Juozo Erlicko kūrinį, smagiai atliekamą smagaus Teatriuko, tikrai pakilsit 😉
Prekinis ženklas: Nieko rimto