Monografijoje nagrinėjami įvairūs muzikavimo skudučių tipo instrumentais šiaurės rytų Europoje aspektai. Lietuvių skudučiai, komių kuima čipsanai ir piolianezai, pietų rusų kuviklės ir kugiklės yra paplitę toli vieni nuo kitų, tačiau šiame darbe gvildenami kaip giminiški etninės kultūros ir etninės muzikos reiškiniai. Lyginant šių instrumentų gamybą, repertuarą, naudojimo ir muzikavimo papročius, jų funkcionavimą etninėje kultūroje, paaiškėja, kad sutapimų ir panašumų yra daugiau negu skirtumų. Knygoje bandoma išsiaiškinti, kaip ir kada galėjo atsirasti baltų, rytų slavų ir Permės finų etnokultūriniai ir etnomuzikiniai ryšiai ar net bendrumai, kokius laikus jie gali siekti. Keliamas klausimas: ar šie trijų etninių grupių archajiško kolektyvinio instrumentinio muzikavimo židiniai nėra išlikę iš pačių ankstyviausiųjų etninės kultūros istorijos laikų?
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas