Tai pirmas kompleksinis darbas Pabaltijo šalyse apie procesinio veiksmo – slapto sekimo raidą, lyginamoji teisėtyra apie šio procesinio veiksmo taikymo tvarką, sąlygas įvairiose šalyse, slapto sekimo taikymo aspektus atskirų asmenų kategorijoms ir šio slapto veiksmo fiksavimo ypatumus. Gediminas Bučiūnas mokslinėje studijoje savotiškai provokuoja akademinę visuomėnę gilesnėms diskusijoms dėl imunitetų taikymo atskirų asmenų kategorijoms. Autorius nevengia polemizuoti dėl parlamentarų, advokatų ir diplomatinių agentų turimo imuniteto ir jo apribojimo sąlygų, tvarkos bei pateikti įdomius pamąstymus dėl esamo teisinio reglamentavimo ir praktikos.Leidinyje pristatomos atskiros mokslo sritys slapto sekimos tematika galėtų būti aktualios ir įdomios tiek mokslininkams, tiek praktikuojantiems teisininkams, tiek kitoms akademinės visuomenės dalims (istorikams, tarptautinės teisės specialistams ir kt.), o taip pat studijuojantiems teisę.
Prekinis ženklas: Registrų centras