Šiandien daug kam trūksta pinigų, bet kai kurie, net gaunantys palyginti nedideles pajamas, kukliai išgyvena, plėtoja verslus, nors bankrutuoja ir turtuoliai, didžiulės pelningos įmonės. Išgyvenimo, net krizės sąlygomis priežastis išmintingas pinigų srauto valdymas. Vieni moka valdyti pinigus geriau, uždirbti ir gausinti turtą, kiti prasčiau. Knygoje gvildenami svarbiausi pinigų valdymo dalykai: ilgalaikių ir trumpalaikių prognozių rengimas, pinigų surinkimas iš pirkėjų, mokėjimo tiekėjams atidėjimo taikymas, atsargų apimties ir investicijų analizė, efektyvus įvairių finansavimo šaltinių naudojimas ir kt. tiriant garsiausių pasaulio firmų tokių kaip DELL PRODUCTIONS, MARK and SPENCER, TESCO ir kt. veiklą. Čia labai nuosekliai pateikta pinigų išlaidų sprendimo priėmimo eiga pradedant verslą, jį tęsiant ir netgi parduodant. Juk verslas ne tik veikla, bet gali būti ir prekė, kai savininkai pasitraukia iš verslo, parduoda nuosavybę. Ypatingas dėmesys skirtas finansavimo įvairiems šaltiniams – netik paskoloms ir savininkų investicijoms, bet ir faktoringui, lizingui bei kt. Ištisi skyriai skirti finansų specialistų, bankų, investuotojų pasirinkimui. Daugeliui Lietuvos buhalterių pinigų srautų ataskaita – pati painiausia iš visų finansinių ataskaitų. Šioje knygoje nuosekliai aiškinama šios ataskaitos rengimas tiesioginiu ir netiesioginiu būdu. Kiekviena gvildenama tema taip, kad padėtų konkrečiam bet kokio lygio verslininkui priimti pinigų valdymo sprendimus. Knyga padeda suvokti ūkio subjekto veiklos pinigų srautą, jį praktikoje valdyti, svarbiausią bet kokio užsiėmimo veiksnį.
Prekinis ženklas: Conto Litera