Leidinio tikslas – supažindinti socialinio darbo studijų programos studentus su socialinio palaikymo reiškiniu, jo teoriniais pagrindais ir praktinio taikymo aspektais.Atskleidžiamas socialinio palaikymo įvairialypiškumas, aprėpiantis įvairių mokslo krypčių įžvalgas, bei jos svarba socialinio darbo procese. Knyga bus naudinga tiek studentams, tiek šia tema besidomintiems dėstytojams.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla