Periodiniame-ketvirtiniame recenzuojamame leidinyje „Socialinių mokslų studijos” spausdinami įvairių tradiciškai išskiriamų socialinių mokslų krypčių (teisės, ekonomikos, vadybos, administravimo, politologijos, sociologijos, psichologijos, edukologijos, socialinės informatikos ir kt.) ir humanitarinių mokslų (filologijos; istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų; meno studijų) bei naujai besiformuojančių tyrimo laukų (regionų studijos: Afrikos, Amerikos, Azijos, Australijos bei Europos studijos; klutūros ir medijų studijos ir kt.) ir transdisciplininių tyrimo sričių (migracijos studijos,kultūros ir technologijų sąveikos tyrimai ir kt.) moksliniai straipsniai, nagrinėjantys teorines ir praktines problemas, monografijų bei kitų mokslinių leidinių recenzijos, pranešimai apie socialiniams ir humanitariniams mokslams reikšmingas konferencijas, seminarus.   Periodiniame-ketvirtiniame recenzuojamame leidinyje „Socialinių mokslų studijos” spausdinami įvairių tradiciškai išskiriamų socialinių mokslų krypčių (teisės, ekonomikos, vadybos, administravimo, politologijos, sociologijos, psichologijos, edukologijos, socialinės informatikos ir kt.) ir humanitarinių mokslų (filologijos; istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų; meno studijų) bei naujai besiformuojančių tyrimo laukų (regionų studijos: Afrikos, Amerikos, Azijos, Australijos bei Europos studijos; klutūros ir medijų studijos ir kt.) ir transdisciplininių tyrimo sričių (migracijos studijos,kultūros ir technologijų sąveikos tyrimai ir kt.) moksliniai straipsniai, nagrinėjantys teorines ir praktines problemas, monografijų bei kitų mokslinių leidinių recenzijos, pranešimai apie socialiniams ir humanitariniams mokslams reikšmingas konferencijas, seminarus.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras