Socioedukacinė veikla yra sudėtinga ir įvairialypė dėl asmeninių gebėjimų, veiklos metodų ir klientų įvairovės ar socialinės, politinės, kultūrinės aplinkos įtakos. Ši mokomoji knyga, paremta naujausios lietuvių ir užsienio autorių mokslinės literatūros analize ir užduotimis praktiniams įgūdžiams gilinti, skiriama aukštųjų mokyklų studentams, tėvams, pedagogams, socialiniams pedagogams ir darbuotojams. Ji padės pažinti vaiką ir kartu pasirinkti bendros veiklos metodus siekiant pozityvaus pokyčio. Leidinyje rasite svarbiausių sąvokų, vaiko ir paauglio elgesį lemiančių veiksnių aprašus, įvairių individualaus, grupinio ir bendruomeninio darbo metodų interpretacijų ir praktinių pasiūlymų, taip pat vaikų elgesio kūrimo strategijų. Knygoje aptariamos socialinės veiklos formos dirbant su įvairiomis vaikų ir socialinės rizikos vaikų grupėmis atskirose socialinėse sistemose (šeimoje, globos namuose, bendraamžių grupėse, organizacijose ar esant tarpinstitucinei partnerystei). Edita Vosylienė Marijampolės kolegijoje skaito paskaitas apie socialinės rizikos grupės vaikus, jų šeimas ir projektinę socialinio pedagogo veiklą. Taip pat dirba socialine pedagoge vaikų globos namuose, yra LT „Caritas“ savanorė, Lietuvos socialinių pedagogų bei socialinių darbuotojų asociacijų narė. Knygos dailininkė Gitana Jurkienė
Prekinis ženklas: Baltos Lankos