Mokomoji knyga supažindina skaitytoją su „skaičių ir matų“ kalba ir jos instrumentais – statistikos metodais ir jų panaudojimu empirinių duomenų apie socialinius ir ekonominius reiškinius kie­kybinėje analizėje, nustatant šių reiškinių lygio, struktūros, pasiskirs­tymo, dinamikos ir tarpusavio priklausomybės dėsningumus. Skiriama Vilniaus universiteto studentams, bet gali būti pravarti ir naudinga ir kitų aukštųjų mokyklų studentams, visiems besido­mintiems statistika, jos metodų taikymo subtilybėmis ar specifiniais ekonominių statistinių skaičiavimų metodais, šio mokslo teorija ir praktika bei socioekonomine statistika.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla