Knygoje tiriama Stačiatikių Bažnyčios raida Lietuvoje XX a. , ją lėmę politiniai, socialiniai veiksniai. Analizuojama šios Bažnyčios įtaka rusų mažumos pilietinei savimonei, integravimuisi į Lietuvos gyvenimą, santykiai su lietuvių visuomene bei Katalikų Bažnyčia. Tiriama nepriklausomos Lietuvos Respublikos (1918-1940), okupacinės vokiečių (1941-1944) bei sovietų valdžios (1944-1990) konfesinė politika, stačiatikių vyskupijos pavaldumo Maskvos patriarchijai kolizijos, ekumeniniai Bažnyčių ryšiai ir kt. Lentelėje trumpai apžvelgiama visų Lietuvos stačiatikių cerkvių istorija. 
Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla