Mokomojoje knygoje aprašomas statistinių metodų taikymas naudojant duomenų analizės sistemą SAS. Išdėstyta medžiaga apima pagrindinį matematinės statistikos kursą: parametrų įvertinius, parametrinių ir neparametrinių hipotezių tikrinimo uždavinius, dispersinę, regresinę ir kovariacinę analizę. Knyga yra taikomojo pobūdžio. Ji skiriama Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams ir tyrėjams, taikantiems statistikos metodus.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla