Vadovėlyje nagrinėjamas kiekybinių metodų taikymas rinkos tyrimų procesams: duomenų rinkimo, analizės ir interpretavimo metodologija. Glaustai, be sudėtingos matematikos nurodoma, kaip atlikti rinkos tyrimus, kokią statistiką taikyti pateikiant ir interpretuojant gautus rezultatus. Vadovėlyje pateikiami tipinių uždavinių sprendimo būdai, statistinių išvadų pagrįstumo analizės ir rezultatų interpretavimo pavyzdžiai, naudojami studentų tyrimo darbų pavyzdžiai, kuriems spręsti pasirinktas programų paketas SPSS (17 versija). Pats paketas aprašomas tiek, kiek reikia skaitytojams praktikams. Vadovėlis skirtas Mykolo Romerio universiteto studentams ir dėstytojams, atliekantiems statistinius tyrimus. Pateikta medžiaga gali būti naudojama ir dėstant kitus dalykus, susijusius su statistiniais tyrimais, taip pat atliekant bakalauro bei magistro darbo tyrimus, rašant mokslinius straipsnius ir disertacijas. Dėstoma medžiaga bus naudinga ir kitų aukštųjų mokyklų studentams, ypač būsimiems vadybos, ekonomikos ir valdymo specialistams.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras