Statybos rangos sutartys yra neabejotinai viena iš sudėtingiausių sutarčių rūšių. Praktikoje kyla daug neaiškumų sprendžiant statybos procese dalyvaujančių subjektų tarpusavio ginčus. Teismų praktika pagal naujojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas dar tik formuojasi, paskelbtų mokslo tyrimų šiuo klausimu taip pat beveik nėra. Čia pristatomo tyrimo tikslas yra išnagrinėti probleminius klausimus, susijusius su statybos rangos sutarčių teisiniu reguliavimu ir teismų praktika. Priede pateikiama nemažai teismų praktikos pavyzdžių. Nagrinėjant statybos rangos sutartį laiko atžvilgiu galima išskirti du esminius momentus: sutarties pradžią ir sutarties pabaigą. Tarp šių dviejų laiko momentų sutartis yra vykdoma. Tačiau tiriant statybos rangos sutartį tikslinga taip pat nagrinėti šalių santykius iki sudarant sutartį (ikisutartinius teisinius santykius) ir šalių santykius pasibaigus sutarčiai. Atsižvelgiant į minėtas nustatytas aplinkybes, monografija sudaryta iš penkių skyrių.
Prekinis ženklas: Registrų centras