Ši praktinė knyga supažindina mokyklų vadovus ir vyresniuosius vadybininkus su strateginiu valdymu ir jo svarba mokyklų tobulinimui. Brian Fidler pateikia strateginio planavimo modelį, pabrėždamas patį procesą ir praktinę jo naudą. Šioje labai suprantamai parašytoje knygoje daugiausia dėmesio skiriama idėjų generavimui, komunikavimo ir pokyčio vadybai, personalo darbo organizavimui, kad visi turėtų galimybę dalyvauti strateginiame planavime. Knygoje pateikiama išties daug veiklų, kurios sudarytos taip, kad palengvintų darbuotojų diskusiją apie strateginę analizę ir strateginį pasirinkimą. Ši knyga būtina mokyklų direktoriams ir jų pavaduotojams, mokyklų tarybų pirmininkams ir vietinių žinybų darbuotojams. Brian Fidler dėsto ir dirba mokslinį darbą Rydingo universitete. Jis – švietimo vadybos profesorius, Mokyklos tobulinimo vadybos magistrantūros kurso vadovas. Kartu su kitais parašė ir parengė 12 knygų apie vadovavimą mokykloms bei mokyklų vadybą, yra leidinio „Vadovavimas ir vadyba mokyklose“ sudarytojas.
Prekinis ženklas: Žara