Debiutavęs 1960 m., įsitvirtinęs lietuvių poezijoje meilės eilėraščiais, metaforiškų vaizdų ir lyrinių apmąstymų, pilietiško reagavimo ir ironijos jungtimis, savo gyvenimo aštuoniasdešimtmetį žinomas poetas pasitinka naujų eilėraščių rinkiniu. Tai subrendusio menininko posmai apie tekantį laiką, visuomeninių pervartų keičiamą pasaulį, apie kultūros ir tikrovės apytakas. Retažodžių prisodrinta lyrika rodo poeto dėmesį gimtosios kalbos turtams, modernizmo ir tradicijos sąveikai. „Visagalis laikas vis neša mus tolyn nuo pirmųjų džiaugsmų ir skriaudų, nuo netekčių, abejonių ir vilčių. Bet mes kartkartėm grįžtam į buvusius savo ir kitų gyvenimus, iš naujo išgyvename tai, kas mums buvo lemta. Pasisėmę iš savo buvesių, iš prisiminimų stiprinančios patirties, einame toliau. Ir vėl – su savo džiaugsmais ir skriaudomis, abejonėmis ir viltimis, su savo pačių ir kitų gyvenimais. Einame savo sielose žymėdami ir praradimus, ir atradimus.“
Prekinis ženklas: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla