Naujausia A. Havardo knyga tęsia Doroje lyderystėje pradėtą lyderystės ir dorybingumo temą. Šį kartą gilinamasi į didžiadvasiškumo ir nuolankumo dorybes, kurias autorius vadina lyderystės šerdimi. Aptariama šių dorybių svarba asmenybei, patariama, kaip jas ugdyti, pateikiami konkretūs klausimai, kuriais autorius siūlo kiekvienam vadovautis mintyse apžvelgiant prabėgusią dieną.Knyga Sukurti dideliems dalykams/didingumui pagilina ir papildo knygą Dora lyderystė (liet. 2014). Abi šios knygos sudaro nedalomą visumą.Kadangi didžiadvasiškumas ir nuolankumas – išimtinai lyderiui būdingos savybės – yra gyvenimo idealas, vadinasi, lyderystė yra… gyvenimo idealas.Niekas negimsta didžios dvasios ir sklidinas tauraus nuolankumo, niekas negimsta lyderiu. Lyderystė yra laisvo pasirinkimo ir didelių pastangų vaisius.
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai