SUPER ENGLISH 4 VIII klasės anglų kalbos vadovėlis – baigiamasis nacionalinės SUPER ENGLISH serijos leidinių, skiriamų V–VIII klasei, komplekto dalis. Jis atitinka B1.1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.Ypač svarbu ir vertinga tai, kad vadovėlio komplektą parengė ilgametę patirtį turinčių Lietuvos mokytojų komanda, bendradarbiaudama su native speakers.Visi vadovėlio tekstai originalūs, atspindi nacionalinius kalbos ypatumus šalių, kuriose kalbama anglų kalba, taip pat kasdienės paauglių gyvenimo aplinkos ypatumus. Vadovėlyje, pratybų ir testų sąsiuviniuose pateikiama medžiaga sudaro galimybes diferencijuotai ir individualiai mokyti(s) pagal kiekvieno mokinio gebėjimus. Paaugliai gali mokytis savarankiškai, poromis ir grupėmis. Smagią mokymosi aplinką mokiniams padeda sukurti informacinių technologijų taikymas, mokymosi stilių įvairovė, integraciniai ryšiai su kitais mokomaisiais dalykais.Mokytojo knygoje pateikiama praktinių patarimų, išsami mokymo metodų apžvalga ir jų taikymo atvejai.Dailininkas Dainius Žilys.Vadovėlio komplektą sudaro:Vadovėlis. Student‘s Book. 1-oji ir 2-oji knygaPratybų sąsiuvinis su testais. Activity Book + Tests. 1-asis ir 2-asis sąsiuvinisMokytojo knyga.Teacher‘s Book (rasite čia)Kompaktinė plokštelė
Prekinis ženklas: Šviesa