Evangelijos liudijimasDženaras Matinas rašo taip įtaigiai, kad pasiekia netgi Indiją. Būtent ten, ant Indijos vandenyno kranto, vieną vakarą jis pradeda pasakoti apie savo susitikimą su Jėzumi vietiniam savo draugui indui, žmogui, gyvenančiam pasaulyje, kuriame painiai susiraizgę gyvenimas ir mirtis, priklausantys nuo tolimų dievybių, kurioms reikia melstis, kad jos tave įsimintų iš milijonų kitų.Taip per vieną naktį laisvai ir nenukrypstant nuo tiesos papasakojama visa Evangelija. Šio pasakojimo veikėjas, Jėzus, visai kitoks nei indų dievai, Jis – tarp gyvųjų besiritanti banga, nešanti sumaištį papiktinimą keliančia sutaikinančia meile.Dženaras Matinas (Gennaro Matino), gimęs 1956 m. Neapolyje, yra šio miesto klebonas ir pastoracinės teologijos dėstytojas, dėsto krikščionybės istoriją Sesers Uršulės Beninkazos universitete (Università Suor Orsola Benincasa). Yra vienas iš laikraščio „Il Mattino“ straipsnių autorių, rašęs ir daugeliui sielovados žurnalų, išleidęs nemažai knygų.
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai