Nuo karo pabaigos praėjo 16 metų, daugiau kaip dešimtmetį Lietuva yra nepriklausoma valstybė, tačiau jos aukos mūsų valstybei yra nežinomos. Parvežtus cinkuotuose karstuose ne visus šeimos galėjo tinkamai palaidoti, nes slepiant informaciją apie šį karą, jo aukos buvo laidojamos slapčia ir paskubom, neleidžiant net tinkamai su jais atsisveikinti ir palydėti į kapus. Tačiau ir šiandien šio karo aukos – lyg svetimkūnis mūsų visuomenei, tartum jie būtų atsakingi už tuometinę Sovietų Sąjungos agresyvią politiką. Knygoje pateikiamas žuvusiųjų sąrašas. Tai 96 kare žuvusiųjų vardai, pavardės, gimimo ir žuvimo datos.Ši knyga – lyg sustingęs veiksmas, kuris dėl mums nepavaldžių jėgų veikimo netikėtai ir tragiškai sustojo ir kurio atgal nesugrąžinsi. Ji atspindi žuvusiųjų artimųjų, draugų, juos pažinojusiųjų žmonių ryšį su Jais. Jiems Jie visada bus mylimi, jauni, nepasikeitę. Ši knyga – tai mūsų, išgyvenusiųjų šį karą, pagarbos atidavimas negrįžusiems kovos draugams, tai Afganistano karo veteranų, kurių eilės jau retėja, įamžinimas, tai mūsų duoklė žuvusiųjų tėvams ir artimiesiems.Vytas Lukšys
Prekinis ženklas: Versus aureus