Dvi knygos: I ir II tomai. Lietuvių literatūros klasika.Dvitomyje „Sutelktinė“ – 17 poezijos rinkinių, parašytų ir išleistų Lietuvoje, Vokietijoje, Kanadoje, Amerikoje ir vėl Lietuvoje. I-ajame tome -1935- 1973 metų kūryba. II-ajame tome -1976 – 2001 metų kūryba. Knyga baigiama Viktorijos Skrupskelytės užsklanda, kurioje aptariamas poeto kūrybinis kelias ir pateikiama originali jo kūrybos interpretacija.Abiejuose tomuose parengtos rinkinių ir eilėraščių rodyklės.
Prekinis ženklas: Aidai