Jūrininkų mokymo įstaiga turi būti akredituota ir turėti teisę rengti asmenis teoriškai ir praktiškai, kad jie galėtų gauti jūrinio laipsnio diplomą, kvalifikacijos liudijimą ar jų patvirtinimą. Žinios, įgytos per paskaitas, įtvirtinamos praktiniais įgūdžiais.  Ši metodinė knyga reglamentuoja medicinos priežiūros mokymo apimtis, mokymo organizavimo tvarką, teisinius aspektus, dėstytojų kompetenciją, klausytojų įgūdžių įvertinimo kriterijus.  Metodinė knyga skirta laivavedžiams (kapitonui, vyr. kapitono padėjėjui ar laivavedžiui, kuris kapitono įsakymu paskirtas atsakingas už medicininę priežiūrą); išimtiniais atvejais medicininės priežiūros apmokomi mechanikai ar aptarnaujantis personalas; aukštųjų jūreivystės mokyklų studentams; sveikatos mokslų studentams.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla