Scenarijai tinka doriniam pradinukų ugdymui, supa­žindinant su Šv. Rašto tiesomis, atskleidžiant Kalėdų ir Velykų švenčių prasmingumą.
Prekinis ženklas: Lucilijus