Studijoje pateikiama žmogiškosios būties samprata, ryškinami fizinių, psichinių ir dvasinių galių genezės, subordinacijos, sklaidos ypatumai, aptariama dvasingumo esmė. Remiantis Šviesos pedagogika, gilinamasi į aktualiausias edukacines problemas: pristatomi fundamentiniai pedagogikos principai, pranokstantys laiko ir erdvės dimensijas; atskleidžiama lavinimo ir auklėjimo funkcijų esmė ir vieta ugdymo procese, jų realizavimo konkrečiose situacijose ypatumai; daug vietos skiriama parodyti, koks yra įvairių ugdymo veikėjų ir veiksnių ugdomasis potencialas, kaip jis gali būti realizuojamas šiuolaikinėje edukacinėje erdvėje; analizuojami ugdymo tikslų kėlimo sunkumai, pateikiama svarbesnės ugdymo tikslų kėlimo teorijos, auklėjimo tikslų kėlimo pavyzdžiai. Knyga skirta esamiems ir būsimiems pedagogams, mokslo darbuotojams, doktorantams, magistrantams ir apskritai visuomenei, kurią domina ugdomoji pagalba skleidžiant žmoniškumą.
Prekinis ženklas: Edukologija