1949 m. tremties metu grupė Šiaulių apylinkių gyventojų buvo ištremta į Irkutsko srities Alzamajaus rajoną, apgyvendinta į miško kirtimo barakus Vesioloje gyvenvietėje. Du Šiaulių J. Janonio vid. mokyklos abiturientai, taip ir nespėję išlaikyti brandos egzaminų – Vytenis Rimkus ir Juozas Balčiūnas tremtyje 1949-1951 m. išleido rankraštinį laikraštuką „Taiga” (5 numerius), už kurį 1951 m. Irkutske buvo nuteisti po 25 metus kalinimo lageriuose. Už bendravimą nuteistos Elena Rimkutė – 10 metų ir Veronika Vitkauskaitė – 8 metams lagerio. Sumažinus bausmę ir panaikinus tremtį visi grįžo į Lietuvą. 2012 m. iš Irkutsko archyvo buvo atgauta originali baudžiamoji medžiaga (5 numeriai „Taigos” ir 3 eilėraščių bloknotai). Knygoje ši medžiaga reprodukuojama, dedama įžanga, dokumentų rinkinys (nuosprendis, kratos protokolas ir kt.), dalyvių nuotraukos. 
Prekinis ženklas: Saulės delta