Šiame leidinyje daugiausiai analizuojami pianistinės judėjimo technikos lavinimo problemos ir pateikiamo šios technikos racionalizavimo metodai, kuriuos galima taikyti studijuojant fortepijono dalyką. Išvados remiasi ilgamete autoriaus pedagogine praktika, kitų pianistų pedagogų mintimis.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla