Šiame mokslinių studijų rinkinyje nagrinėjamos dvi esminės šių laikų humanistikos problemos – tapatybės ir daugiakultūriškumo klausimai. Leidinyje toliau gilinamasi į aktualumo neprarandančią problematiką, kuriai buvo skirtas prieš trejus metus VPU Lenkų filologijos ir didaktikos katedros parengtas straipsnių rinkinys „Tapatybė kultūrų sankirtoje“. Šiame tome tapatybės kultūrų sandūroje problema gvildenama iš įvairių tiriamųjų perspektyvų, savo požiūrį išsako kalbininkai ir literatūrologai, sociologai ir etnologai, kultūrologai ir edukologai. Tarpdiscipliniškumas čia reiškiasi ir tuo, kad, siekdami įvairiapusiškai apžvelgti reiškinius, vienų sričių specialistai pasitelkia kitose naudojamas priemones, – kalbininkai grindžia tyrimus sociologiniais metodais, sociologai dėmesio objektu renkasi kalbą. Leidinyje pasisako įvairių šalių atstovai, savo darbuose atskleidžiantys skirtingų kultūros paribių ypatumus. Dauguma autorių atstovauja Lenkijai ir Lietuvai, po keletą asmenų – Čekijai ir Ukrainai, pavieniai tyrėjai – Austrijai, Baltarusijai, Rusijai ir Vokietijai. Tematinė ir metodologinė medžiagos įvairovė atspindi tiriamosios problematikos aspektų gausą. Pagal pagrindines tekstuose gvildenamas problemas straipsniai yra sugrupuoti į keturis skyrius: „Paribio kultūrų dialogas“, „Kalba ir tapatybė“, „Daugiakultūriškumas literatūroje“ ir „Edukacijos modeliai bei uždaviniai tarpkultūriniame kontekste“.
Prekinis ženklas: Edukologija