Knygoje nagrinėjamos vakarų demokratinių nuostatų įtvirtinimo problemos plėtojant vadybinės, socialiai orientuotos Lietuvos valstybės pagrindus. Keičiantis valstybės, verslo ir nevyriausybinių organizacijų sąveikos modeliui, iš esmės keičiasi ir tradiciškai laikomų konservatyviomis institucijomis – statutinių valstybės tarnybų administravimas. Mokslinio tyrimo metodais darbe atskleidžiamos šių sektorių partnerystės prielaidos, teisinio reglamentavimo tendencijos kuriant vakarietišką gerovės valstybę. Autorius tikisi, kad knyga sudomins ir studentus, ir praktikus, nes pateiktos ne vien tik hipotezės, išsamiau nagrinėtinos temos, bet ir praktikos mokslinių tyrimų duomenys, pasiūlymai, kaip spręsti valstybės tarnybai ir verslui kylančius tarpusavio sąveikos plėtros klausimus.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras