XX a. Europoje įsigalėjus nuostatai etninius konfliktus spręsti gyventojų perkėlimais iš vienų valstybių į kitas, analogiška politika buvo įgyvendinta ir Lietuvoje. Mokslinėje monografijoje nagrinėjamos repatriacijos iš Lietuvos į Lenkiją XX a. 5-6 dešimtmetyje priežastys, jos dinamika ir ilgalaikės pasekmės Lietuvai ir jos gyventojams.Ši monografija skirta itin reikšmingo, bet menkai tyrinėto ir Lietuvoje plačiajai visuomenei mažai žinomo istorinio įvykio Lietuvos lenkų repatriacijos iš sovietinės Lietuvos į komunistinę Lenkiją – tyrimui. Knygoje atskleidžiama, kodėl ir kaip Lietuvoje gyvenę lenkai tapo SSRS ir komunistinės Lenkijos strateginių „mainų“ objektu bei kaip vos per kelerius metus į Lenkiją išvyko tūkstančiai Rytų ir Pietryčių Lietuvoje gyvenusių žmonių. Aptariama, kokių pasekmių šis masinis gyventojų persikėlimas turėjo Lietuvai.
Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla