Straipsniai buvo spausdinti įvairiuose išeivijos laikraščiuose ir žurnaluose, iki šiol plačiajai visuomenei yra mažai žinomi. Nuo pat „Akiračių“ leidimo pradžios 1968 m. iki 1981 m. V. Rastenis ten turėjo savo skiltį „Atodairos“, kur daug dėmesio skyrė įvairiems išeivijos gyvenimo įvykiams bei aktualijoms, vienas pirmųjų pasisakė prieš Lietuvos izoliacijos politiką.Tai atviras žvilgsnis į įvairias Lietuvai ir išeivijai svarbias problemas, asmenybes, politines organizacijas, įvykius, aktualijas. Prieš 30 ir daugiau metų rašyti straipsniai yra paremti griežta logika, dalykiška argumentacija, plačiu įvykių kontekstu, savitomis interpretacijomis, pajudina ne vieną mūsų visuomenėje gyvą stereotipą ir išlieka aktualūs iki šių dienų. V. Rastenio straipsniai suteikia nemažai informacijos apie išeivijos gyvenimo aktualijas, sukelia naujų idėjų išeivijos istorijos tyrinėtojams ir yra įdomūs visiems, kurie domisi lietuvių išeivijos istorija.
Prekinis ženklas: Versus aureus