Šioje mokymo priemonėje analizuojami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, skirtų baudžiamojo persekiojimo perdavimui ir kitoms savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose formoms, pagrindiniai reikalavimai; baudžiamojo persekiojimo perdavimo ir kitų savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose formų pagrindai, sąlygos ir tvarka bei šių Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių taikymo Lietuvoje procedūriniai aspektai.Mokymo priemonė skirta studijuojantiems Baudžiamosios teisės, Baudžiamojo proceso teisės ir Tarptautinės baudžiamosios teisės problemų dalykus. Ji taip pat turėtų būti naudinga ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokurorams, teisėjams, advokatams ir visiems, besidomintiems tarptautinės savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose klausimais.
Prekinis ženklas: Registrų centras