Šiame, trečiajame Enciklopedinio finansų ir ekonomikos žinyno tome apžvelgiamos finansų , verslo ir komercijos santrumpos, vartojamos tarptautiniuose dokumentuose – Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių (Eurovoc, CPC, CPA, COICOP, COFOG, NACE, PRODCOM, SNA, SITC, MGFC, MPB, ISCO ir kt.) – taip pat biržų , bankų sandorių operacijose, tarptautinėje prekyboje bei statistikoje. Nurodomi tarptautiniai SWIFT ir kiti pinigų operacijų kodai. 
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras