Šiame rinkinyje pateikiamos Europos Tarybos konvencijos bei jų papildomi protokolai, skirti teisinei savitarpio pagalbai baudžiamosiose bylose teikti, kuriuos ratifikavo Lietuvos Respublika. Kartu su konvencijų ir papildomų protokolų tekstais pateikiami Lietuvos Respublikos įstatymai arba Seimo nutarimai, kuriais buvo ratifikuotos minėtos sutartys bei kuriuose numatytos Lietuvos Respublikos išlygos ir pareiškiami šioms sutartims.
Prekinis ženklas: Registrų centras