Šiame rinkinyje pateikiamos visos dvišalės ir trišalės Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, skirtos teisinei savitarpio pagalbai. Pažymėtina, Lietuvos Respublikos įstatymai arba Seimo nutarimai, kuriais šios sutartys buvo ratifikuotos, nėra pateikiami, nes juose yra tik sprendimas ratifikuoti sutartį. Rinkinio priede skaitytojas suras 2002 metų lapkričio 1 dienos informaciją apie pateiktų sutarčių ratifikavimo Lietuvos Respublikos Seime ir jų įsigaliojimo datą.Leidinys turėtų būti naudingas policijos ir kitų teisėsaugos institucijų pareigūnams, prokurorams, teisėjams, advokatams ir visiems, besidomintiems tarptautinės savitarpio teisinės pagalbos problematika.
Prekinis ženklas: Registrų centras