Šiame rinkinyje pateikiamos daugiašalės Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys (konvencijos), skirtos išimtinai civilinei teisei arba teisinei savitarpio pagalbai civilinėse ir nepilnamečių bylose. Pažymėtina, kad kartu su konvencijų tekstais pateikiami Lietuvos Respublikos įstatymai arba Seimo nutarimai, kuriais šios sutartys buvo ratifikuotos bei kuriuose numatytos Lietuvos Respublikos išlygos ir pareiškimai šioms sutartims. Be to, į šį rinkinį įtraukta ir 1996 metų Konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje, kurios Lietuvos Respublikos Seimas dar nėra ratifikavęs, tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybė jau yra pradėjusi prisijungimo prie šios tarptautinės sutarties teisines procedūras.
Prekinis ženklas: Registrų centras