Šiame leidinyje pateikiamas Jungtinių Tautų standartų ir normų rinkinys. Jungtinių Tautų darbo teikiant įstatymų leidybos ir techninę pagalbą istorijoje šie standartai ir normos daugeliui Jungtinių Tautų Valstybių Narių padėjo sukurti visapusišką, autoritetingą ir itin reikalingą praktinį tarptautinio teisinio vystymosi ir progresyvių baudžiamosios justicijos reformų pagrindą. Leidinyje pateikiami Jungtinių Tautų dokumentai tebėra svarbūs ir dabartiniame Lietuvos teisinės sistemos raidos etape. Tačiau itin svarbu, kad pasaulinės nusikalstamumo prevencijos ir baudžiamosios justicijos nuostatos pasiektų ne tik specialistus, dirbančius baudžiamosios justicijos sistemoje.Daugeliu atveju priemonės, kurių imasi valstybės užkirsti kelią nusikaltimams ir kontroliuoti nusikalstamumą, negali būti veiksmingos be visuomenės supratimo ir paramos. Todėl svarbu, kad Jungtinių Tautų suformuluotos nuostatos būtų prieinamos daugumai visuomenės narių. 
Prekinis ženklas: Registrų centras