2004 gegužės 1 d. Lietuvos Respublika tapo Europos Sąjungos valstybe nare, o Lietuvos Respublikoje pradėjo galioti Europos Sąjungos teisė. Europos Sąjungos teisė – tai Europos Bendrijų steigimo sutarčių pagrindu sukurta teisė, kuri reguliuoja Europos Bendrijų, jų institucijų, valstybių narių, jose esančių juridinių bei fizinių asmenų teises ir pareigas. Leidinys turėtų būti naudingas policijos ir kitų teisėsaugos institucijų pareigūnams, prokurorams, teisėjams, advokatams ir visiems, besidomintiems teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ir baudžiamosios bei baudžiamojo proceso teisės Europos Sąjungoje problematika. 
Prekinis ženklas: Registrų centras