Lietuvos narystė Europos Sąjungoje teisininkams pirmiausia reiškia tai, kad nuo stojimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijoje greta nacionalines teisės normų pradeda veikti ir turi būti taikoma sunkiai aprėpiama Europos Sąjungos teisės aktų gausa. Į rinkinį įtrauktų Europos Sąjungos norminių teisės aktų tekstai yra pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Reikia pabrėžti, kad Europos Sąjungos teisės aktai paprastai priimami tarpvyriausybinių derybų būdu, todėl juose sunkiai pasiekti kompromisai dažnai išreiškiami sudėtingomis formuluotėmis. Be to, į Europos Sąjungos teisės normų kūrimą ir įgyvendinimą yra įtraukiamos visos valstybės narės, kuriose egzistuoja skirtingos teisinės tradicijos, įvairi teisės normų kūrimo ir taikymo praktika, vartojamos skirtingos teisinės definicijos. 
Prekinis ženklas: Registrų centras