Aštuntąjį Tarptautinių dokumentų serijos rinkinį sudaro du tomai, į kuriuos sudėti sudarytojų atrinkti ir į lietuvių kalbą išversti universalūs tarptautinei žmogaus teisių apsaugai skirti dokumentai. Šiame pirmame tome pateikiami žmogaus teisių katalogą įtvirtinantys, Tarptaurinės žmogaus teisių chartijos pripažintas konkrečias teises plėtojantys ir jų apsaugą stiprinantys dokumentai, – Teherano ir Vienos deklaracijos, nubrėžusios tarptautinės bendrijos veiksmų kryptis ir priemones žmogaus teisėms įtvirtinanti bei ginti visame pasaulyje, Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijos dėl visuotinio tautų apsisprendimo teisės įgyvendinimo, gaires brėžiantys bei prigimtines žmogaus teises į laisvę ir orumo apsaugą užtikrinantys dokumentai. Prie skelbiamų dokumentų pateikiama aktualiausia informacija (tarptautinės sutarties valstybių dalyvių skaičius, Lietuvos prisijungimo prie skelbiamos tarptautinės sutarties data, padarytos išlygos ir pan.). 
Prekinis ženklas: Registrų centras