Šioje knygoje nuosekliai dėstomas tarptautinių sutarčių teisės kursas aprėpiant visas pagrindines šios tarptautinės teisės šakos problemas.Knyga pasižymi logiška struktūra (pradedama tarptautinių sutarčių teisės istorijos, jos sąvokos, šaltinių klausimais, tęsiama konkretesniais tarptautinių sutarčių sudarymo, aiškinimo galiojimo bei kitais klausimais ir baigiama tarptautinių sutarčių vieta Lietuvos teisinėje sistemoje), taip pat nuosekliu ir sisteminiu dėstymu, gausiais šaltiniais, lyginamąja užsienio praktikos analize. Tarptautinių sutarčių teisės kurso studijas turėtų palengvinti ir kiekvieno knygos skyriaus pradžioje pateikiami svarbiausi nagrinėjami probleminiai klausimai bei kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami glausti atsakymai į šiuos klausimus (pagrindiniai temos postulatai), taip pat atitinkamos Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės ištraukos, svarbiausi teismų praktikos pavyzdžiai ir rekomenduojamos literatūros tolesniam skaitymui sąrašas.
Prekinis ženklas: Registrų centras