Vincas Vileišis (1908–1942) atstovavo garsiosios Vileišių giminės trečiajai kartai. Jis buvo Petro Vileišio sūnaus Kazimiero ir jo žmonos Rozalijos Vadapalaitės sūnus. 1928 m. pradėjo studijas Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto filosofijos skyriuje. Kartu pradėjo dirbti valstybinėje tarnyboje. Per 10 metų buvo įvairiose pareigose Centrinio statistikos biuro tarnautoju. Ši tarnyba kiek pakoregavo ir jo studijas. 1929 m. perėjo į Teisių fakulteto ekonomikos skyrių, kur pasirinko statistikos specialybę. Jau studijų pradžioje išryškėjo jo polinkis į mokslinius tyrimus. Pirmuosius V. Vileišio straipsnius ekonominiais klausimais „Tautos ūkio“ žurnalas išspausdino 1930 metais.Už knygą „Tautiniai santykiai Mažojoje Lietuvoje ligi Didžiojo karo istorijos ir statistikos šviesoje“ Vincas Vileišis 1936 m. vasario 16 d. Respublikos Prezidento įsaku buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu.
Prekinis ženklas: Versus aureus