Juozas Gabrys-Paršaitis – svarbi lietuvių atgimimo laikotarpio figūra. Jums suteikiama proga pažinti jį iš pirmųjų lūpų. Leidinys nušviečia lietuviškosios išeivijos veiklą Pirmojo pasaulinio karo metais bei pristato tarptautinio masto svarbos Juozo Gabrio figūrą.Prisiminimai „Tautos sargyboj“ pradedami 1911 m. įvykiais. Tuo metu J. Gabrys pasiekia veiklos lūžio tašką, nuo kurio prasideda jo kontraversiškai vertinama kova už Lietuvos nepriklausomybę. 1911 m. Paryžiuje J. Gabrys įkūrė Lietuvių informacijos biurą ir dalyvavo Tautų kongrese Londone, kur įteikė savo paruoštą memorandumą apie lietuvių tautos būklę caro priespaudoje.
Prekinis ženklas: Versus aureus