Vadovėlyje pateikiami visa būtina medžiaga, kurios reikia mokantis mitybos ir tekstilės V-VI klasėje. Glausta, bet išsami teorinė medžiaga, daug projektavimo užduočių, nuorodų į papildomus šaltinius internete, lanksčiai pereinama nuo mokymo prie mokymosi. Vadovėlis gausiai iliustruotas nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais. Sudarė ALVYDA PACEVIČIŪTĖ.Serijos dailininkas AGNIUS TARABILDA.
Prekinis ženklas: Šviesa