1961 m. Vilniaus dailės akademijoje buvo įkurta Dizaino katedra, tuo metu pavadinta Pramonės gaminių meninio konstravimo katedra. Minint šią datą, vienas iš 2011 metų Acta Academiae Artium Vilnensis numerių yra skiriamas dizainui, aprėpiant lietuviškus ir tarptautinius kontekstus. Jame publikuojami tekstai yra įvairių žanrų (menotyrinės studijos, esė, interviu, šaltinių publikavimas) ir dizaino sričių: nuo interjero, daiktų, grafinio dizaino tyrinėjimų iki dizaino choreografijos.Pirmajame skyriuje – „Dizainas meno istorijos tyrinėjimų kontekstuose“ – spausdinamos meno istorikų studijos, grindžiamos istorinių šaltinių ir naujai atrastų objektų tyrimais. Antrajame skyriuje publikuojami straipsniai, analizuojantys sovietmečio dizainą ir jo šiuolaikines interpretacijas. Trečiame skyriuje „Dizaineriai apie dizainą“ pristatomi dizainerių parašyti tekstai bei mintys, išsakytos šiandien ir prieš pusę šimto metų. 
Prekinis ženklas: Vilniaus dailės akademijos leidykla