Rinkinys „Tekstai ir kontekstai: interaktyvios perspektyvos“ skiriamas pirmiausia tyrėjams humanitarams, tačiau jis gali būti įdomus ir naudingas mokytojams, studentams, vyresniųjų klasių mokiniams. Rinkinio straipsniai pagal vyraujančias metodologijas ir tyrimo objektus suskirstyti į du skyrius –„Lingvistiniai ir ekstralingvistiniai teksto parametrai“ ir „Konteksto vaidmuo teksto kūrimo/suvokimo strategijoje“. Tačiau, reikia pažymėti, kad toks skirstymas yra gana sąlygiškas, nes visi darbai skirti antraštėje nurodytai problemai, taigi probleminiu požiūriu rinkinys gana vientisas. Straipsnių autoriai aiškinasi teksto prasmės formavimosi, skleidimosi ir transformacijos procesą sinchroniniu, diachroniniu bei panchroniniu aspektu, mikrokonteksto ir makrokonteksto įtaką grožinio ir kitų tipų teksto refleksijai; tiria prasmės formavimosi tekstinės raiškos hermeneutiką.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla