Knygoje pateikiamos kalbos lavinimo pratybų ir savarankiško darbo užduotys, parengtos pagal lietuvių autorių prozos ir poezijos tekstus. Nurodoma literatūra ir šaltiniai. Studijų knyga skiriama teatro krypties studijų studentams ir dėstytojams, dramos / teatro būrelių mokytojams ir moksleiviams scenos kalbai tobulinti. Ji taip pat teiktina humanitarams, kurių mokymosi programoje yra fonetikos, retorikos, kirčiavimo moduliai. Knyga iš dalies galės naudotis įvairių kitų fakultetų studentai, kurių mokomajame procese yra specialybės kalbos kursas.
Prekinis ženklas: Lucilijus