2011 m. Telšių vyskupija mini jos įkūrimo 85-erių metų sukaktį. 1926 m. įkurta Telšių vyskupija tapo pagrindine istorinės 1417 m. įkurtos Žemaičių vyskupijos dvasios tęsėja. Jos šaknų, siekiančių Krikščionybės Žemaitijoje pradžios gyvavimo užuomazgas, istorinis aptarimas ypač svarbus minėto Telšių vyskupijos jubiliejaus kontekste. Šia tema, ypač šiame straipsnių rinkinyje, buvo tikslingai atskirame straipsnyje panagrinėta žemaičių krikšto istoriją.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla