Teoriniai ir praktiniai teisėkūros aspektai šioje mokslo studijoje nagrinėjami įvertinus juos filosofijos, teisės sociologijos, teisės istorijos bei lyginamuoju aspektais. Galima teigti, kad teisėkūrai keliami siekiai, ieškant tinkamiausios visuomenei gyvenimo organizacijos formos. Tai galima padaryti tik įvertinus teisėkūrai keliamus uždavinius ir tobulinant jos procedūras, nuolat ieškant teisėkūros klaidų ir jas prognozuojant.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras