„Parengiamieji anglų kalbos brandos egzamino testai“. Antroji knyga. Skiriama tiems, kurie rengiasi laikyti anglų kalbos egzaminus, pirmiausia vidurinės mokyklos anglų kalbos brandos egzaminą. Ja galima naudotis ir pamoku metu, ir mokantis individualiai, nes gale yra pateikti testų atsakymai. Pateikiama šių testų tipų pavyzdžių: tinkamo atsakymo iš kelių pasirinkimas (Multiple Choice), praleistų žodių įrašymas (Gap Filling), veiksmažodžio formos ir laikai (Verb Completion), žodžių daryba (Word Building), žodžių daryba + veiksmažodžio formos ir laikai (Mixed Types of Completion), trūkstamas eilutės žodis (Missing Word in a Line), trūkstamas eilutės žodis su pateiktu žodžių sąrašu (Missing Word with a Word Bank Given).
Prekinis ženklas: Šviesa