Šios meditacijos – tai perrašytos Katalikiškų šeimų asociacijai 1998 – 1999 metais skaitytos paskaitos. Katalikiškų šeimų auditorijoje, kuriai tėvas Philippe, – dvasios tėvas bei mokytojas, patraukęs labai daug jaunimo –  pamokslavo keturiasdešimt metų, paskaitos apie maldą Tėve mūsų pakrypo praktiškesne linkme, kad labiau būtų puoselėjamas kiekvieno ryšys su Tuo, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą (Ef 3, 15). 
Prekinis ženklas: Agapetos