Antroji knyga, į kurią taip pat daugiausiai įtraukti tekstai žemaičių krašto etnografijos temomis.Joje istoriko, žemaičių akademijos bei Vilniaus dailės akademijos rektoriaus prof. Adomo Butrimo užrašyti Juozo Mickevičiaus sesers Onos Mickevičiūtės-Barakauskienės atsiminimus apie brolį Juozapą Mickevičių (užrašyta 1985 m. gegužės 31 d.).
Prekinis ženklas: Aidai