Tikėjimas nėra mintis, nuomonė, idėja. Tikėjimas yra bendrystė su Kristumi, kurią Viešpats mums duoda. Ši knygelė – tai kvietimas tikėti: ne tik žinoti apie Dievą, bet ir Jį pažinti. Remdamasi įvairiais reikšmingais šaltiniais, daugiausia Šventuoju Raštu, Katalikų Bažnyčios Katekizmu ir Vatikano II Susirinkimo dokumentais, autorė kelia ir gvildena svarbiausius tikėjimo klausimus.
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai